Mevduat süratle krediye dönüşüyor

0 6

Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama MüesseseyiBankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu raporuna göre, Türk Bankacılık Sektörünün etkin büyüklüğü Aralık 2020 yarıyılında bir evvelki sene sonuna göre %36,0 çoğalarak 6 trilyon 108 milyar TL oldu.

Aralık 2020 yarıyılında bilanço dışı kalemlerden bir evvelki sene sonuna göre Gayrinakdi Kredi ve Mükelleflikler %23,2, Türev finansal varlıklar ise %23,4 arkasıydı.

Raporda şu bilgiler verildi:

“2020 Aralık yarıyılında, bankacılık sektörünün toplam etkinlerine göre mevduat bankaları %87, kalkınma ve yatırım bankaları %6 ve katılım bankaları %7 hisseye sahiptir.

Sahiplik grubu ayrımına göre kamu bankaları %45, yerli özel bankalar %30 ve yabancı bankalar %25 hisseye sahiptir.

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %42, toplam yabancı para mükellefliklerin toplam mükellefliklere oranı %51 olarak reelleşmiştir.

Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki hisseyi %34, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %55’dir.

Toplam varlıklar içerisinde kredilerin hisseyi %58, menkul değerlerin hisseyi %17 ve gerekli karşılıkların hisseyi %5 olarak reelleşmiştir.

Mevduat %56 hisse ile toplam mükelleflikler içerisinde en büyük hisseye sahipken, bankalara borçlar kaleminin hisseyi %16 ve repodan sağlanan fonların hisseyi %4’cins.

Özkaynakların toplam mükelleflikler içerisindeki hisseyi ise %10’dur.

Aralık 2020 yarıyılı haysiyetiyle gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 1.004 milyar TL olarak reelleşmiştir.

Gayrinakdi krediler içerisinde güvence mektupları %74 ile en büyük hisseye sahipken akreditif kredilerinin hisseyi %12’dir.

Aralık 2020 yarıyılı haysiyetiyle türev alım meblağı 1.974 milyar TL, türev satım meblağı 2.003 milyar TL olarak reelleşmiştir.

Bilanço dışında yer alan türev harekâtların %51’i swap para harekâtlarından, %33’ü swap faiz harekâtlarından ve %6’sı vadeli döviz harekâtlarından oluşmaktadır.

Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 477 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 444 milyar TL sarih pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 33 milyar TL fazla pozisyondadır.

Karlılık

Bankacılık sektörünün kazanç tablosunda faiz kazancı 423 milyar TL ve Faiz gideri 209 milyar TL olarak reelleşmiştir. Aralık 2020 yarıyılı haysiyetiyle Türk Bankacılık Sektörünün net yarıyıl kârı 60 milyar
TL’dir.

Aralık 2020 yarıyılı net kârı, 2019 senesinin aynı yarıyılına göre kamu ve yerli özel banka gruplarında çoğalış gösterirken yabancı banka gruplarında düşüş göstermiştir.

Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen senenin aynı yarıyılına göre kamu ve yerli özel Banka gruplarında çoğalış gösterirken, yabancı banka grubunda düşüş göstermiştir.

Bankacılık sektörünün Aralık 2020 yarıyılı etkin kârlılığı geçen senenin aynı yarıyılına göre eksilmiştir.

Krediler

Aralık 2020 yarıyılında, 3.577 milyar TL olan toplam kredi meblağının 2.353 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 1.223 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluşmaktadır.

Kredilerin içerisinde ticari ve müessesesel kredilerin hisseyi %53, KOBİ kredilerinin hisseyi %24 ve harcayıcı kredilerinin kredi kartları dâhil hisseyi %23’cins.

Aralık 2020 yarıyılında ticari ve müessesesel krediler 1.907 milyar TL, KOBİ kredileri 849 milyar TL ve harcayıcı kredileri ve kredi kartları 821 milyar TL olarak reelleşmiştir.

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün hisseyi %7,67 elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. sektörünün hisseyi %6,80’dir.

Şirket sınıflarına göre mikro ve minik KOBİ kredilerinde çoğalış hakikatleşirken, orta büyüklükteki KOBİ kredilerinde bir evvelki çeyreğe göre eksiliş reelleşmiştir.

Aralık 2020 yarıyılında ev kredileri bir evvelki çeyreğe göre çoğalış göstererek 278 milyar TL olarak reelleşmiştir. Fertsel kredi kartlarının meblağı 145 milyar TL, gereksinim kredileri meblağı 386 milyar TL seviyesindedir.

Fertsel krediler içerisinde gereksinim kredilerinin hisseyi %47, ev kredisinin hisseyi %34 ve kredi kartlarının hisseyi ise %18 olarak reelleşmiştir.

Fertsel kredi kartı meblağı, Aralık 2020 yarıyılında bir evvelki çeyreğe göre çoğalış göstermiştir.

Takipteki Alacaklar

Aralık 2020 haysiyetiyle takipteki kredilerin brüt meblağı 152 milyar TL’dir.

Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Mutasyon Oranı TDO Eylül 2020 yarıyılında %4,08 olarak reelleşmiştir.

Sektörel krediler içerisindeki takibe mutasyon oranları inşaat sektöründe %9,29, toptan ticaret ve kurulculuk sektöründe %5,72 ve elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. sektöründe %5,60 olarak reelleşmiştir.

Harcayıcı kredilerinin fertsel kredi kartları dâhil takibe mutasyon oranı Aralık 2020 yarıyılında bir evvelki çeyreğe göre eksiliş göstererek %2,02 olarak reelleşmiştir.

Menkul Değerler

Menkul değer toplamı 1.023 milyar TL olup bir evvelki çeyreğe göre eksiliş göstermiştir.

Menkul değerlerin %64’ü devlet senedi, %21’i definece ihraç edilmiş Eurobond ve %7’si sukuktan oluşmaktadır.

2020 seneyi Aralık ayı haysiyetiyle bankacılık sektörü toplam menkul bedellerinin, 659 milyar TL’si Devlet senedinden, 212 milyar TL’si Hazine Eurobondundan ve 80 milyar TL’si sukuktan oluşmaktadır.

Mevduat

Toplam mevduatın, 1.546 milyar TL’si TP mevduat/katılım fonlarından, 1.619 milyar TL’si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve 289 milyar TL’si bedelli maden hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %46’sı TP mevduat/katılım fonlarından, %47’si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve %7’si bedelli maden ambar hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %60’ı reel birey mevduatından oluşurken, ticari ve değişik kuruluşlar mevduatının hisseyi %36 ve fotoğrafı kuruluşlar mevduatının hisseyi %4’cins.

Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduatın hisseyi %32 ve 1-3 ay arası mevduatın hisseyi %45’tir.

2020 Aralık haysiyetiyle bankacılık sektörünün reel bireyler mevduatının 1.110 milyar TL’si TP, 976 milyar TL’si YP ve ticari ve değişik kuruluşlar mevduatının 617 milyar TL’si TP, 626 milyar TL’si YP olarak reelleşmiştir.

Bankalara Borçlar ve Repo

Aralık 2020 yarıyılı haysiyetiyle bankalara borçlar kalemi 92 milyar TL Türk parası, 565 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 658 milyar TL’dir.

Repo harekâtlarından sağlanan fon meblağı Aralık 2020 yarıyılında bir evvelki çeyreğe göre çoğalarak 255 milyar TL olarak reelleşmiştir.

Anapara Yeterliliği

Türk Bankacılık Sektörünün anapara yeterliliği oranı Aralık 2020 yarıyılında %18,76 olarak reelleşmiştir.

Banka sahiplik grupları ayrımında yerli özel banka grubunun anapara yeterliliği standart oranı %19,20 olup sektör ortalamasının üzerindedir.

İşlev grupları ayrımında anapara yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %18,35 %17,79 ve %25,83 olarak reelleşmiştir.

Anapara yeterliliği hesaplamasında, tehlike ağırlıklı varlıkların %89’u kredi tehlikesine temel meblağdan, %8’i operasyonel tehlikeye temel meblağdan ve %3’ü piyasa tehlikesine temel meblağdan oluşmaktadır.

Kredi tehlikesine temel meblağ hesaplanmasında yer alan brüt tehlike ağırlıklı varlıklardan, tehlike ağırlığı %100 olanların hisseyi %37, tehlike ağırlığı %0 olanların hisseyi %31’dir. “

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eşya depolama
uluslararası evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
uluslararası evden eve nakliyat
sarıyer evden eve nakliyat
faaliyet alanları